Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


เดอะคอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด

                             
 บริษัท เดอะคอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองในปีที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ 
ภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งข้าราชการระดับสูง นักการเมือง นักวิชาการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ดารานักแสดง ตลอดจนตัวแทนจากชาวอังกฤษที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย