Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


รายการ BEYOND THE WORLD

                       


 รายการ BEYOND THE SECRET
 รายการที่ให้ท่านผู้ชมจะได้รับรู้ถึงกลไกอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติของชีวิต จิตวิญญาณ โลก และจักรวาลโดย อ.ศาสดา อริยไมตรี ผู้ค้นพบการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งจิตวิญญาณ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกวันพฤหัสบดี 18.00น.