Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


งานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “สร้างดาว ก้าวสู่ศิลปินไทย ” ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์

วันจันทร์ ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ  2554  ทางสถาบันสอนการแสดงบ้านสร้างดาว  นำโดย  คุณวรพล  สมประสิทธิ์ หรือชื่อในวงการบันเทิงที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามว่า (คุณชัช) ผู้อำนวยการสถาบันบ้านสร้างดาว ได้จับมือร่วมกับ บริษัท  เดอะ  คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น  จำกัด หรือ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  ช่อง Thai Visions Channel นำโดยคณะผู้บริหาร  คุณณัฐ  รองสวัสดิ์ ( ประธานกรรมการบริหารฯ)  ได้เปิดตัวโครงการ “สร้างดาว ก้าวสู่ศิลปินไทย” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พณฯท่านองอาจ  คล้ามไพบูลย์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเปิดงาน  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้   ฝึกฝนทักษะเฉพาะทางให้กับเด็ก เยาวชนและบุคลทั่วไป  ที่มีความสนใจทางด้านการแสดงหรือสาขาอื่นๆ อาทิ  การร้อง  การเต้น  การเดินแบบ การเป็นพิธีกรที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้เรียน นอกจากนี้สถาบันบ้านสร้างดาวยังเปิดสอนหลักสูตรสาขาการทำงานเบื้องหลัง  ด้วยระบบการเรียนการสอน  ที่ช่วยพัฒนาทักษะความเข้าใจ  ความชำนาญเฉพาะทาง  ให้ผู้เรียนสามารถก้าวสู่เส้นทางการเป็นศิลปินนักร้อง  นักแสดง  และการประกอบวิชาชีพด้านการแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  และตรงกับความต้องการของตัวเองให้มากที่สุด