Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


เปิดตัวโครงการ สร้างดาว ก้าวสู่ศิลปินไทย

ด้วยบริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในเครือบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้งเทเลวิชั่น จำกัด ได้ดำริในการเปิดตัวโครงการ “สร้างดาว ก้าวสู่ศิลปินไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ให้กับเยาวชนหญิง-ชาย ที่สนใจจะเดินสู่เส้นทางการเป็นศิลปิน นักร้องนักแสดงและการประกอบวิชาชีพการแสดงหรือที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนั้น โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าสู่โครงการมีความมั่นใจในการฝึกฝนบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้นำและสร้างความมั่นใจในวิชาชีพที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสนใจ

ในการนี้ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยโปรดักชั่น จำกัด กำหนดเปิดตัวโครงการข้างต้น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 9B ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ในโอกาสนี้บริษัทฯ ขอกราบเรียนเชิญสื่อมวลชน , แขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้  ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด กรุณาติดต่อที่ นางสาวสุภาพิศ กังแฮ  โทรศัพท์ 084-761-7054