Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


Asia Broadcasting International Ltd.

 ABI VSAT บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม

  บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจด้านโทรคมนาคม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคมนาคมประเภทที่3 จากสำนักงาน กสทช.และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามรถให้บริการโทรคมนาคมได้ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นโครงข่ายของตนเองและโครงข่ายของผู้ประกอบการรายอื่นๆ งานบริการที่ให้ปัจจุบันประกอบด้วย การให้บริการโครงข่ายทางสาย โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นบริฦษัทยังเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่พัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณ โครงข่ายภาคพื้นดินและโครงข่ายดาวเทียมในประเทศ การให้บริการโครงข่าย Fiber Optic (FTTx) รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภทที่พร้อมให้บริการติดตั้งระบบการให้บริการโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ตอย่างมืออาชีพทั่วประเทศอีกด้วย
  ในส่วนของการบริการอินเตอร์เน็ต ABI ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ร่วมพัฒนาระบบกับวิศวกรต่างประเทศในการพัฒนาระบบ IPTV, ระบบSDN, ระบบPublic Wi-Fi รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะในรูปแบบต่างทั้งที่เป็น Small Scale และ Large Scale
  บริษัท ABI เป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจด้านโทรคมนาคม ที่มีประสบการณ์มมายาวนาน และพร้อมให้บริการทั้งส่วนราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการให้บริการที่ปรึกษาในการวางระบบแบบครบวงจร (Turnkey Project ) กับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 


SNG

  • บริการรถถ่ายทอดสด ด้วยสัญญาณดาวเทียม
  • Satellite News Gathering   “SNG”


Chart Diagram

  • สถานที่จัดงาน มีระบบ OB ผลิตรายการ,ถ่ายทำ,ตัดต่อรายการ ( ส่วนนี้ลูกค้าจัดหาเอง  หรือใช้บริการเพิ่ม )
  • รถถ่ายทอดสดทำหน้าที่รับสัญญาณภาพและเสียงจาก OB ส่ง UP LINK ขึ้นดาวเทียม
  • ภาครับ คือปลายทางที่รับสัญญาณ เพื่อออกอากาศสดในช่องรายการต่าง ๆ ที่ท่านซื้อเวลาได้ทันที

วิทยุผ่านดาวเทียม
 เหมาะสำหรับ..ท่านที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุหลัก หรือวิทยุชุมชน ที่ต้องการควบคุมคุณภาพของรายการ ละส่งรายการวิทยุให้กับสถานีเครือข่ายทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทีได้คุณภาพเสียงชัดเจน มีเสถียรภาพสูง มากกว่าการส่งด้วยระบบอื่นๆ เช่น มีศูนย์ผลิตรายการวิทยุ หรือแม่ข่าย ที่กรุงเทพฯ สถานีลูกข่ายก็ตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อนำไปออกอากาศได้ทันที เหมือน ดีเจ ไปจัดรายการสดที่ต่างจังหวัดเองเลยทีเดียว ค่าใช้จ่ายไม่แพง ลงทุนครั้งแรกค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง ส่วนค่าเช่ารายเดือนคงที่ เมื่อเพิ่มสถานีลูกข่าย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ดังนั้นยิ่งมีสถานีเครือข่ายมาก ก็คุ้มค่ามากเท่านั้นบริการได้ทั้งระบบ โทรทัศน์และวิทยุ

  • สัญญาณภาพและเสียงคมชัด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ให้บริการได้หลากหลายพื้นที่ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย
  • รับส่งสัญญาณให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • ส่งสัญญาณไปให้กับสถานีโทรทัศน์ หรือเคเบิลทีวีไทย
  • ส่งสัญญาณให้เฉพาะกลุ่มภายในองค์กรของลูกค้าที่ใช้บริการ

ABI VSAT บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม

ABI VSAT บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


จองคิวถ่ายทอดสด

บริษัท เอเชียบอร์ดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858 / 42-44 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การตลาด : 02-751-4300

คุณ ชาญกิจ ศริคติธรรม : 081-972-6331

โทรสาร : 02-751-4046