Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


Good living สามารถรับชมได้ทาง PSI และ Big4 ช่อง 137

ช่อง Good Living เป็ฯช่องรายการที่นำเสนอข้อเท็จจริงและสาระความรู้เรื่องสุขภาพ รวมทั้ง
เป็นเวทีที่ให้โอกาสกับกลุ่มเยาวชนประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งช่องรายการจะเป็นช่องวาไรตี้ดานสุขภาพ โดยมีนักวิชาการ แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุททรไพร ท่านสามารถรับชมได้
ที่กล่องรับสัญญาณ PSI และ BIG4 ช่อง 137