Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


GOOD TV สามารถรับชมได้ทาง PSI และ Big4 ช่อง 133


GOOD TV วาไรตี้ความงามตลอด 24 ชั่วโมง อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระนวัตกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับความสวยความงามอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือเติมเต็มทุกอรรถรสความบันเทิง แฟชั่น เทคโนโลยี ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ อันทันสมัย สาระบันเทิงอันน่าเชื่อถือ มีสีสันครบถ้วนชวนติดตาม สมกับเป็นวาไรตี้ความงามตลอด 24 ชั่วโมง โลกแห่งความงามที่คุณเข้าถึงได้  ท่านสามารถรับชมได้ที่ กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 133