Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


ABTV Services


บริษัท เอบีทีวี และไทยวิชั่นแชนแนลทำธุรกิจอะไร ธุรกิจนี้น่าสนใจ อย่างไร ?

 • เอบีทีวี ทำธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม  และเป็นผู้สร้างช่องรายการ กับสร้าง Content หรือผู้ผลิตราย ทั่วไป มีช่องสัญญานโทรทัศน์ให้บริการบนดาวเทียมไทยคม 5 อยู่แล้ว 7 ช่องรายการ อาทิ Thaivision Channel, ช่องC-Con Channel, ช่อง Thai Station,  ช่อง Good TV, JJ Channel, Goodliving และ Maxagro TV
 • มีบริการสื่อครบวงจร ตั้งแต่สร้างช่องรายการผ่านดาวเทียมได้ทุกดวงในภูมิภาคนี้ ส่งสัญญานภาพ และเสียงผ่านสื่ออื่น ๆ
 • ให้บริการออกแบบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการโทรทัศน์
 • จัดหาบุคลากรด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
 • จัดหาอุปกรณ์สำหรับส่ง Distribution รายการทั้งวิทยุ และโทรทัศน์
 • ให้บริการส่ง Data ทุกประเภท ผ่านทุก Medium ให้ตามความต้องการของลูกค้า แบบครบวงจร
 • บริการห้องส่งผลิตรายการ เพื่อใช้บันทึก หรือจัดรายการสด
 • เป็นองค์สื่อโทรทัศน์ภาคเอกชนที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และผลงานการแพร่ภาพ ส่งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียม และผ่านทาง Medium อื่น ๆ มากว่า 20 ปี
 • ปัจจุบันได้ให้บริการมามากกว่า 10 ปี

รูปแบบการให้บริการ

 • บริการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งรูปแบบ Program Contribution and Distribution  ให้กับลูกค้าทุกประเภท
 • บริการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบเฉพาะกลุ่ม (VOD and  Digital Signage System)
 • บริการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ FTA  (Direct To Home)  หรือ ดีทีเอช
 • ให้บริการผลิตรายการทั้งรายการสด และบันทึกรายการภายในห้องส่ง
 • ให้บริการผลิตรายการทั้งรายการสด และบันทึกรายการนอกสถานที่
 • ให้บริการจัดซื้อจัดหา และเช่าอุกรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า
 • จำหน่ายสินค้า ทั้งที่เป็นสินค้ารายการต่างๆแล้ว ยังสามารถจัดทำสินค้าประเภทพรีเมี่ยมออกจำหน่ายได้อีกด้วย


Two S One N Ltd. Two S One N Ltd.
INTERNET SERVICE PROVIDER & IT SOLUTIONS

ABI Services Ltd. ABI Services Ltd.
เป็นบริษัทจัดเก็บรายได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นตัวแทนให้บริการในการทำหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้บริการในนามของกลุ่มบริษัทฯ

TelePLUS Ltd. TelePLUS Ltd.
TelePLUS บริษัทผู้ประกอบการให้บริการIPTV ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการ TV ผ่านระบบ Hi-Speed Internet

Asia Super Channel Ltd. Asia Super Channel Ltd.
อินเตอร์เน็ตทีวี ระบบตาข่างโยงใยทั่วโลก บริษัท Asia Super Channel เป็นผู้ให้บริการระบบ Mesh Network System หรือเรียกว่า MNS

Asia Broadcasting International Ltd. Asia Broadcasting International Ltd.
Satellite News Gathering “SNG” รถบริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม

Thai Visions Channel Thai Visions Channel
เป็นช่องที่รวมความสำคัญของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ แบบนาทีต่อนาที รวมถึงรายการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและรายการอื่นๆ